web analytics
קטגוריות
שירה

הזמרת מדונה והאר"י הקדוש מצפת-ירון ליבוביץ'

כאשר ביקרה הזמרת הידועה מדונה שיש לה משיכה עזה לקבלה בצפת נשמעו נגדה טענות שונות של רבנים . מדוע ? והאם יש לכך בסיס בהלכה? ירון ליבוביץ' חוקר את העניין. ומבהיר סופית שאין בעיה הילכתית עם הלחנה וזמר של כתבי האר"י.