web analytics
קטגוריות
היסטוריה

היום בו ישראל תקפה את ארצות הברית -פרשת המתקפה הישראלית על הספינה האמריקנית "ליברטי" במלחמת ששת הימים

במהלך מלחמת ששת הימים תקפה ישראל ספינה אמריקנית בשם "ליברטי". האם הייתה כאן טעות איומה או מזימה אפלה של ישראל ואולי גם ממשל ארה"ב?
תיאוריות קונספירציה רבות נוצרו לימים סביב תקרית זאת והנה אחת הכתבות הטובות ביותר בנושא של זאב שיף והירש גודמן שככל הנראה פותרים את התעלומה.