web analytics
קטגוריות
תרבות

בודד מול המערכת :שיחה עם משה גרנות

שיחה עם הסופר והמבקר משה גרנות על חייו על יצירתו ועל דיעתיו השנויות במחלקות לגבי המקרא ישעיהו ליבוביץ' עגנוןן שיח מזרחי וכל דבר אחר.