web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

סקס, שיבוטים וחוצנים : התנועה הראלית בישראל

ראל ליד חללית הופיע באתר NRG". ..בהיותינו בעלי טכנולוגיה המאפשרת להפוך את החיים לנצחיים ,חוסר שימוש בטכנולוגיה זו מהווה התכחשות לטענה בדבר קדושת החיים ….זכרו , אם באמת תרצו בכך , אינכם צריכים למות ומשימתי ,כמו זו של כל מדריך רוחני אמיתי , היא לטעת בכם את התשוקה לחיות לעד, על ידי כך שאלמד אתכם […]