web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

יצחק שמיר והימאים

סדרת ההרפתקאות המפורסמת של "אבנר כרמלי " הוא שרגא גפני "הימאים " אם כי הייתה דמיונית כמעט לחלוטין התבססה גם על אירועים אמיתיים שאותם חווה המחבר כראש יחידת מודיעין באירגון הלח"י " וגם על אנשים אמיתיים בהחלט ובהם מפקד הלח"י יצחק שמיר ,לימים ראש ממשלת ישראל שהוצג בסדרת "הימאים כ"אברהם אבידן " מפקד אירגון "הימאים" והדמות אף צויירה בדמות דיוקנו של יצחק שמיר.

קטגוריות
ספרות ילדים

שישים שנה עם "הימאים " של אבנר כרמלי

סדרת הימאים הפופולארית של "אבנר כרמלי" הוא שרגא גפני תיארה את עלילותיה של מחתרת יהודית בשנותה שלושים בארץ ישראל שהיגיע לשיא עלילותיה בתוכנית לרצוח את היטלר לפני שיפתח במלחמת עולם שנייה..