web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

תורת הלחימה של סין הקדומה-חיים מזר

צבא חיילים שנמצא בקברו של הקיסר הסיני הראשון החוקר הרב תחומי חיים מזר בעוד מאמר בסדרה יחידה במינה בעברית של מאמרים על ההוגים הסיניים הקדומים ,הוגים שאנו כמעט איננו יודעים עליהם דבר בישראל למרות חשיבותה הגדלה והולכת של סין כמעצמה עולמית . והפעם על משנתו הצבאית של ההוגה שון צה שחי כמה מאות שנים לפני […]