web analytics
קטגוריות
תרבות

יצחק לאור , הלורד ביירון ,הערפדים והדיכוי המטריארכלי

דיון על פרשת המשורר יצחק לאור שמואשם בהטרדות מיניות ואף באונס והשוואה עם האשמות דומות כנגד המשורר הלורד ביירון והערפד דרקולה.