web analytics
קטגוריות
אמנות יפה הגולם

הסימבוליזם המאגי של מיכאיל גרובמן

סקירה על מיכאיל גרובמן ,אמן משורר ,מבקר ועורך מאושיות התרבות הרוסית -הישראלית החדשה.

קטגוריות
אמנות יפה

ראיון עם האמן מיכאל גרובמן מ"דבר לילדים " ב-1981.

ידידי האמן המשורר ואושיית התרבות הרוסית במדינת ישראל מיכאיל גרובמן השתחרר סוף סוף מאישפוז ממושך בבית החולים וחזר לביתו שם יוכל להמשיך ליצור את יצירותיו המיוחדות.ואתמול התארחתי אצלו. כדי לחגוג את שחרורו מכלא בית החולים. לרגל אירוע משמח זה הנה שריד ארכיוני ראיון עם האמן הצעיר מיכאיל גרובמן שפורסם בשבועון הילדים "דבר לילדים "כרך נא […]