web analytics
קטגוריות
קומיקס

שרוליק לפקודתך :החייל בקומיקס העברי

  יוסקה מאיור ,לוחם במלחמת העצמאות .ציור מאת גיורא רוטמן.   הנה נוסח מאמר שהופיע בעיתון חיילי ישראל "במחנה " שבו הכתבת הצעירה של כתב העת מראיינת אותי על  תולדות הקומיקס הישראלי הלוחמני . צייר לי חייל מאת דנאל אלפלג     תמונה מהסיפור "טיילים בלהבות " על עלילות טייס ישראלי בזמן מלחמת ההתשה עם […]