web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הסאגה של בן חור

הלוחם העברי הידוע ביותר בארה"ב אינו אריאל שרון וגם לא משה דיין או יוני נתניהו שמו הוא יהודה בן חור.
בן חור הוא גיבור רומן היסטורי מפורסם של גנרל אמריקני מהמאה ה-19 לואיס וואלאס שהוסרט לסרט קלאסי בשנות החמישים.
אלא שאם הגנראל וואלאס היה רואה מה עשו המתרגמים בני עמו של בן חור לספרו בשפה העברית הוא היה מתהפך בקברו…