web analytics
קטגוריות
ארצות ועמים פוליטיקה

רקויאם למועמר ( קדאפי )

 במשך 42 שנה הוא היה חלק בלתי נפרד  מחיינו וכעת הוא איננו עוד.ומה נעשה בלעדיו ?   מועמר קדאפי הרודן  של לוב איננו עוד, האיש שליווה את חיינו  כסמל של טירור וחוסר שפיות חוסל. אלא שהאיש לא היה רודן "רגיל " הוא גם היה סופר בעצמו שחיבר כמה וכמה יצירות ספרות מהן בעלות עניין ביזארי מסויים.וכמו […]