web analytics
קטגוריות
שירה

"הרעות" מאת חיים גורי וסשה ארגוב -תולדותיו של פזמון לרגל מלאת שבעים שנה להשמעה הראשונה באביב 1949 וגירסאות באנגלית ובאיטלקית

סיפורו של שיר השכול המפורסם והאהוב ביותר של ישראל "הרעות " מאת חיים גורי וסשא ארגוב. שיר שבתחילה לא הוערך כלל בידי יוצרו גורי אך הפך לשיר אהוב עליו ביותר בשנותיו האחרונות.

קטגוריות
שירה

"מסביב למדורה " של נתן אלתרמן ופרשת המרד בצה"ל.

סיפורו של אחד השירים הידועים של נתן אלתרמן שהולחנו "מסביב למדורה" והביא למרד בלהקה צבאית.