web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

עבור קוסמים בלבד ! :רשימת ספרי הקסמים העבריים

רשימה זאת מיועדת לקוסמים מקצועיים בלבד ..כל מי שאינו עוסק בקוסמות מתבקש שלא להציץ. הדבר עלול להיות מסוכן לבריאותכם הנפשית .ובכל מיקרה תמצאו שהחומר כאן הוא מיגע ומשעמם  מאוד ותפסיקו לעיין אחרי כמה שורות בלבד ,אז למה להתאמץ מכלתחילה ולבזבז את זמנכם היקר  ? חומר זה הוא סגור עבור אנשי המקצוע בלבד שיודעים כיצד לגשת […]