web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

מספר הסיפורים: על יואל שלום פרץ

יואל שלום פרץ מלקט סיפורים ומספר סיפורים וחוקר סיפורים ,מספר על הקריירה שלו כמלקט וכמספר סיפורים שלא נס ליחם.

קטגוריות
תיאטרון ודרמה תרבות

ירושלים הספרדית של פעם : ההצגה "בוסתן ספרדי" מאת יצחק נבון

סקירה על ההצגה מאירכת הימים ביותר בתולדות התיאטרון העברי : בוסתן ספרדי " מאת הנשיא החמישי של מדינת ישראל ,יצחק נבון .מסע בזמן לעולמה של הקהילה היהודית הספרדית בירושלים בראשית המאה -20.