web analytics
קטגוריות
שירה

שיחתה של לאה טרן-משה גרנות

משה גרנות מנתח את שירתה הצבעונית והחדה של המשוררת לאה טרן.

קטגוריות
שירה

לאה טרן משוררת על הגולשים ברשת

כמה שירים יפים של המשוררת לאה טרן.