web analytics
קטגוריות
ספרות פופולארית

לאבקראפט , המיתוס של קת'ולו ועולם הכישוף המודרני

עד כמה מושפע עולם הכישוף המודרני מיצירות הפנטזיה של סופר האימה ה.פ.לאבקראפט? מתברר שלא מעט.