web analytics
קטגוריות
שירה

כישוף פואטי : סילביה פלאת' המוזה האפלה

סקירה על ח ספר שלרונית ליברמאנש על חייהם של הזוג המוזר של משוררים סילביה פלאת האמריקנית וטד יוז שניהם מהמשוררים החשובים של זמנם וכל אחד מהם עסק בכישוף.