web analytics
קטגוריות
היסטוריה

כמה צילומים משפחתיים עם פסל של אריה לאורך השנים

לרגל ביקור בפסל האריה המפורסם של מלניקוב בכפר גלעדי מצאתי כמה וכמה צילומים ישנים של המשפחה והפסל לאורך חצי מאה.