web analytics
קטגוריות
ביטחון וצבא

חיילים צרפתיים נגד תוקפי הכעבה המוסלמית :ראשית הטירור האיסלאמי העולמי

מתחם הכעבה המקום הקדוש ביותר למוסלמים בדצמבר 1979 תחת התקפה של טרוריסטים איסלאמיים בין ה-20 לנובמבר ל4- בדצמבר 1979 לפני 43 שנים התחוללה התקפה של קבוצה איסלאמית קיצונית מורכבת מסעודים ומצרים על המקום הקדוש מכל לאיסלאם הכעבה במכה. הכעבה האבן השחורה המקום הקודש ביותר לכל מוסלמי הייתה תחת התקפה ב-1979 שכמעט הצליחה. המטרה הייתה להשתלט […]