web analytics
קטגוריות
תרבות

נופלים אל הרשת :מותה ותחייתה של העין השביעית

עטיפת הגליון האחרון של "העין השביעית " איירה רות גווילי. העין השביעית " כתב העת שמזה יותר מעשר שנים סקר את תחום התקשורת בישראל ,הרים ידיים והחליט לנטוש את הפורמט המודפס ולהיהפך לאתר אינטרנט בלבד. ונשאלת השאלה :האם הוא העכבר הראשון שבורח מהספינה הטובעת של כתבי העת המודפסים ? האם אנחנו קרובים לראות את קיצם […]