web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הכוזרים והישראלים ואני -עידכון לאחר עשרים שנה

במשך שנים הייתי משוכנע שיש בי גנים כוזריים אותו עם תורכי שהתגייר בימי הביניים. אבל בדיקת ד.אן אי הפריכה זאת לחלוטין. בכל אופן הנה עדכון של מאמר גדול שלי מ מלפני כעשרים שנה על הכוזרים ועל מקומם בתרבות העולמית והעברית העכשוויתעדכון שמראה שהכוזרים הם היום פופולאריים יותר ומושמצים יותר ממה שהיו לפני עשרים שנהכשכתבתי את המאמר לראשונה.

קטגוריות
תקשורת

אבי ביטר והסכנה הכוזרית

אבי ביטר בדרן ישראלי תורם את תרומתו להרחבת הגזענות .