web analytics
קטגוריות
שירה

תולדות המדינה גרסת להקת "כוורת"-חיים מזר

להקת "כוורת "יצרה את אחת הגירסאות הייחודיות ביותר לתיאור תולדותיה של מדינת ישראל.חיים מזר מנתח את הגרסה הזאת.