web analytics
קטגוריות
מקרא סיפורת היסטורית

עכסה בת כלב והשופט הראשון עתניאל בן קנז בספרות ובקומיקס

עכסה בת כלב היא האישה הכמעט יחידה המוזכרת בשמה בספר יהושע ובעלה עתניאל בן קנז הוא השופט הראשון .למרות חשיבותם עסקו בהם רק מעט בספרות העברית החדשה.והנה כמה דוגמאות.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

בחזרה לימי התנ"ך בסיפורת המקראית

סקירה על תולדות הז'אנר הספרותי של הסיפורת המקראית והמאפיינים שלו.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

דבורה אשת לפידות הנביאה ,ברק בן אבינועם השופט, יעל אשת חבר הרוצחת, סיסרא המצביא וגם אם סיסרא -כוכבי תרבות

פרק נוסף בסדרת רשימות שלי על גיבורי התנ"ך וההיסטוריה היהודית בספרות בקולנוע בטלויזיה ובתרבות בכלל.
והפעם האישה החזקה ביותר בתנ"ך כולו דבורה אשת לפידות הנביאה והמנהיגה וגם יעל אשת חבר הקטלנית שחיסלה את מצביא האוייב סיסרא ,וברק בן אבינועם השופט ,גבורי היצירה הספרותית הקדומה ביותר בשפה העברית "שירת דבורה" וכל גילגוליהם בספרות היפה ברומן ובשירה ,בקולנוע ובטלויזיה: