web analytics
קטגוריות
הרצאות חזון ופוליטיקה

דוד בן גוריון ונבואות אחרית הימים :ההרצאה

הרצאה מיוחדת לרגל שבעים שנה להקמת מדינת ישראל בידי דוד בן גוריון שתתקיים בבית בן גוריון בשדרות בן גוריון בתל אביב ותעסוק במאמציו של בן גוריון להגשים את הנבואות הקדומות על אחרית הימים ,של הנביאים ישעיהו ומיכה,מלפני 2700 שנה.