web analytics
קטגוריות
שירה

יסנין שלי-   מאת  ירוסלבה פבורסקיה בתרגום נטלי גוטמן

רשימה על המשורר הרוסי המפורסם סרגי יסנין שנכתבה ברוסית ותרגמה לעברית בידי נטלי גוטמן.