web analytics
קטגוריות
תקשורת

ירון לונדון וירון זהבי

  הילד ירון לונדון ,סוף שנות ה-40. "תראיין את ירון לונדון עבור הכתבה החדשה שלך על סדרת "חסמבה" " פקד עלי העורך " הוא הרי המודל לדמות של מפקד חסמבה ירון זהבי ". לראיין את ירון לונדון על ירון זהבי? בעיה.  האיש ידוע כמי שאינו אוהב להתראיין על הנושא הזה. אבל העורך מבקש ולא אומרים […]