web analytics
קטגוריות
תרבות פופולארית

ההיסטוריון הישראלי של ה"ביטלס " : על תופעת "הביטלמניה " בישראל

סקירה על ההיסטוריון של להקת הביטלס בישראל ירדן אוריאל ועל ההשפעה שהייתה ללהקה זאת על פרסומים בשפה העברית.