web analytics
קטגוריות
Uncategorized

אחיה השילוני ואשת ירבעם :סיפור על ימי ירבעם בן נבט מאת יוסף בן פנחס עוזיאל

עוד סיפור בפרוייקט הסיפור התנ"כי והפעם על ימי המלך ירבעם בן נבט ואישתו שבאה לקבל מזור למחלת ילדה מהנביא אחיה השילוני אך זה מסרב לסייע.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

הנביא מיהודה והמלך ירבעם – סיפור על מאבק בין מלך ונביא מאת שלום אש

סיפור המאבק בין המלך העריץ המושחת והמשחית ירבעם בן נבט ונביא מיהודה המאתגר את שלטונו.כפי שסופר בידי המספר המפורסם שלום אש.

קטגוריות
תנ'ך

עידו החוזה והנביא

הספרים האבודים של התנ"ך אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של המקרא בסדרת מאמרים שנכתבים על ידי אלי אשד וחיים מזר . מסע שהחל בחקירת התעלומות  של "ספר הישר"   הספר האבוד של בלעם ,  ולבסוף "ספר מלחמות ה' " של משפט המלוכה של שמואל הנביא .   וגם התעלומה של הביוגרפיות האבודות שנכתבו בידי […]