web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

בצאת ישראל ממצרים :משה רבנו ויציאת מצרים בספרות בקומיקס ובפיזמון העברי

לרגל חג הפסח ההופעות של משה וסיפור יציאת מצרים בספרות העברית בקומיקס העברי ובפזמון העברי.

קטגוריות
היסטוריה תנ'ך

עשר מכות מצרים

סקירה מפורטת על עשר המכות השונות והמשונות שאותם חטפו המצרים הקדומים על מנת שיאפשרו לבני ישראל לצאת ממצרים כפי שמסופר בספר "שמות " המקראי.