web analytics
קטגוריות
ספרות פנטזיה

-"בוצינא דנאורא" סיפור על ספרי סוד קדומים מאת יצחק שנהר

סיפור מצמרר של הסופר העברי יצחק שנהר על מיסטיקן יהודי שמחפש ספרי סוד קדומים בקבר. מוקדש ולא במקרה לחוקר הקבלה גרשום שלום.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

יצחק שנהר נגד יונתן רטוש וה"כנענים"

הסופר יצחק שנהר היה פעם בשנות הארבעים והחמישים סופר ועורך ואיש  תרבות ידוע מאוד.בין השאר הוא היה עורך המדור הספרותי של העיתון "הארץ". וככזה אחד מקובעי "הטעם הספרותי ". היו שראו בו  אז את אחד הסופרים החשובים ביותר הכותבים בעברית. אך מאז  מותו הוא נשכח וכיום ממעטים מאוד להדפיס אותו מחדש ולהתייחס אליו. יצירתו הזכורה […]