web analytics
קטגוריות
ספרות פנטזיה

-"בוצינא דנאורא" סיפור על ספרי סוד קדומים מאת יצחק שנהר

סיפור מצמרר של הסופר העברי יצחק שנהר על מיסטיקן יהודי שמחפש ספרי סוד קדומים בקבר. מוקדש ולא במקרה לחוקר הקבלה גרשום שלום.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

זמרת הארץ:סיפור היסטורי קלאסי על המלכים ירבעם ,רחבעם ופלישת פרעה שישק לארץ ישראל מאת יצחק שנהר

סיפור היסטורי קלאסי של הסופר יצחק שנהר על המלכים המסוכסכים ירבעם ורחבעם ,ועל פרעה שישק ומסעו לכיבוש ארץ ישראל אי אז במאה העשירית לפני הספירה עם סיום מפתיע ביותר.