web analytics
קטגוריות
היסטוריה

גזר דין מוות בחולות -פרשת חיסולו של מנהיג הלח"י אליהו גלעדי בידי עמיתו יצחק שמיר-פרשיה מסתורית מתולדות הלח"י והסרט העלילתי על פי הפרשה

פרשיה מיסתורית בתולדות אירגון הלח"י שימשה כמקור השראה לסרט טלויזיה נשכח אבל מעניין בסוף שנות התשעים : האם יזם ראש אירגון מחתרת וראש ממשלה לעתיד את רציחתו של חברו להנהגה? האם חיסל אותו במו ידיו או שלח אחרים לבצע את החיסול ? ואם כן מה היו הסיבות שלו ?

קטגוריות
ספרות פופולארית

יצחק שמיר והימאים

סדרת ההרפתקאות המפורסמת של "אבנר כרמלי " הוא שרגא גפני "הימאים " אם כי הייתה דמיונית כמעט לחלוטין התבססה גם על אירועים אמיתיים שאותם חווה המחבר כראש יחידת מודיעין באירגון הלח"י " וגם על אנשים אמיתיים בהחלט ובהם מפקד הלח"י יצחק שמיר ,לימים ראש ממשלת ישראל שהוצג בסדרת "הימאים כ"אברהם אבידן " מפקד אירגון "הימאים" והדמות אף צויירה בדמות דיוקנו של יצחק שמיר.

קטגוריות
ספרות ילדים

שישים שנה עם "הימאים " של אבנר כרמלי

סדרת הימאים הפופולארית של "אבנר כרמלי" הוא שרגא גפני תיארה את עלילותיה של מחתרת יהודית בשנותה שלושים בארץ ישראל שהיגיע לשיא עלילותיה בתוכנית לרצוח את היטלר לפני שיפתח במלחמת עולם שנייה..

קטגוריות
שירה

לא אותו הים : גלות והתחברות ביצירת יעל טומשוב

בעיתונות מדווחים על נצחונם המלא של המפלגות האיסלאמית במצרים. ובראש עולה האימרה הנצחית של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר  "הערבים הם אותם ערבים והים הוא אותו הים" .ככל הנראה האימרה הזכורה והמצוטטת ביותר שהוא השמיע אי פעם. המסר של שמיר באותו משפט קלאסי היה "אנחנו מכירים אותם ,אנחנו יודעים מיהם ומהם ומה הם מתכננים ומה […]