web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

תוכנית האושר של יצחק ( בוז'י ) הרצוג

רגל בחירות 2015 חזרתי ועיינתי בספר פוליטי נשכח שפורסם בשנת 2010 ולא עורר אז כל עניין ,ספר של פוליטיקאי שהיה מוכר אז רק לכמה יודעי ח"ן במפלגת העבודה בשם יצחק הרצוג שאז היה שר הרווחה , שכיום רץ בראש מפלגת "המחנה הציוני " ביחד עם ציפי לבני לראשות הממשלה. ספר שבו הוא מציע תוכנית ארוכת טווח לשיפור רווחתם הכלכלית של תושבי מדינת ישראל ולשיפור אושרם..