web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

הקונספירציה נגד גרציה מנדס-נשיא

תמונה של אחיינית של דונה גרציה מנדס נשיא  האם הייתה מזימת השכחה "אשכנזית-ציונית " כנגד אשת העסקים העשירה מהמאה ה-16 דונה גרציה מנדס -נשיא  אישה שתרמה רבות לישוב ארץ ישראל באותה התקופה  שנועדה למחוק את שמה ואת זכרה מעל דפי ההיסטוריה ? כך בערך רומז או אומר במפורש הסופר והעורך יצחק גורן-גורמזאנו  בראיונות לרגל ספרו החדש […]