web analytics
קטגוריות
הגולם

הגולם של הרבי ישראל בעל שם טוב

מעשייה. כיצד יצר הבעל שם טוב מייסד החסידות גם גולם לשימושו ובכל הפך לאחד מיוצרי הגלמים המעטים של העם היהודי.

קטגוריות
גנלוגיה ספרות ילדים

הגאון מוילנה ב"דבר לילדים " : "המכתב " סיפור מאת יפרח חביב

שני סיפורים על הגאון מוילנה שהופיעו בשבועוני ילדים חילוניים. סיפור אגדה של יפרח חביב מ"דבר לילדים " וסיפור חייו של הגאון מאוייר מאת פנחס שדה ואשר דיקטיין שהופיע ב"הארץ. שללנו".