web analytics
קטגוריות
דת ואמונה

יעקב פרנק ועדתו – הפרנקיסטים וצאצאיהם בסיפורת העברית והכללית

"תקחו למשל את יעקב פרנק -הרי לפניכם אולי הדוגמה היחידה של משיח יהודי שהוא אישיות בכל נימה ונימה במהותו. אנחנו רואים מה מראהו של משיח יהודי שהוא אישיות -מראהו דמוני שטני.אין עוד אישיות שטנית כמוהו בכל תולדות הדת היהודית -אישיות חשוכה ומושכת גם יחד .משיח זה השאיר לנו דברי תורה.ומי שקרא אותם פעם ויודע להבין את הדברים -לא ישכחם על נקלה…פרנק הוא רבי ,רבי של חסידים .אלא שהחסידים הם ניהיליסטים והרבי הוא ניהיליסט .הוא נותן להם פירוש ניהליסטי במקום פירוש חסידי -פירוש איום שלא נשמע כמוהו בתולדות הדת ".
לאחרונה פורסם בעברית רומן פולני על מנהיג הכת היהודי יעקב פרנק שזכה בפרס נובל לספרות.פרס נובל לספרות הראשון מזה עשרות שנים על רומן היסטורי. חוקר תורת הסוד היהודית גרשום שלום הגדיר את יעקב פרנק כ"מנהיג שלא היה דומה לו בתולדות היהדות ". אז זאת הזדמנות טובה להיזכר בהופעות השונות של יעקב פרנק ועדתו ובתו חווה וצאצאים שונים בספרות העברית מהמאה ה-19 ועד היום.