web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

יעקב אלעזר לנדא לוחם בצבא התורכי ומו"ל

בתערוכה "ירושלים בעיני צלמיה " ב"מגדל דוד" בירושלים תלויה תמונה קבוצתית של תלמידי ישיבות מראשית העשור השני של המאה הקודמת ובהם דודו של אבי יעקב לנדא. התמונה משכה תשומת לב תקשורתית רבה וזכתה להופיע בעמוד הראשון של עיתון יום שישי של ה"הארץ".
אך מי היה יעקב לנדא שמופיע בתמונה ?
לוחם ,וספורטאי ואיש ספר. ומוציא לאור של כתבי אבי אבותיו הגאון מוילנה.

קטגוריות
תרבות פופולארית

תערוכת תולדות הכדורגל הישראלי

במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב נפתחת  השבוע תערוכת תולדות הכדורגל בישראל . ובתערוכה ישנם בין תמונות שונות מתולדות הכדורגל הישראלי גם ספרים מסדרת "הספורטאים הצעירים "  של "אבנר כרמלי ( שרגא גפני שנפטר לפני כמה שבועות ) שתרמתי להם  ושיוצגו בתערוכה. האמת ?איני חובב גדול של כדורגל ,ואמת נוספת גם שרגא גפני לא היה חובב גדול […]