web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

מבצע ההפיכה האמונית :המלך יהוא באמנות בספרות ובשירה ובתיאטרון

המלך יהוא במאה התשיעית לפני הספירה ביצע הפיכה אמונית רצחנית בממלכת ישראל .הוא רצח והשמיד את בני המשפחה המלכותית ואת כוהני הבעל. אבל לא הסתפק בכך. הוא שינה לא רק את השושלת השילטונית אלא גם את פנתיאון האלים השולטים בממלכה והפך את האל ה' שעל שמו נקרא שהיה עד ימיו אל מישני לאל העליון בממלכת ישראל.
אגב כך אמן אשורי צייר את התמונה האולי אותנטית היחידה של מלך תנכי שקיימת.אלא שבתמונה המלך רב הפעלים מוצג כמי שמנשק את רגלו של מלך אשור .לא בדיוק תמונה שתרשים את הדורות הבאים לגבי יהוא.
וכיום הוא זכור בעיקר כמי שחיסל את המלכה הזקנה איזבל .
יש הרבה מה להגיד על יהוא ויוצרים מהתנ"ך ועד גלעד עברון המחזאי ואילן ברקוביץ' המשורר היה להם הרבה מה להגיד עליו .
אז הנה רשימה על כך :

קטגוריות
סיפורת היסטורית

בחשכת ימי הביניים :"כרוניקה ישנה " מאת יעקב חורגין סיפור המגיפה הטוב ביותר בשפה העברית

לפניכם הסיפור הטוב ביותר בשפה העברית על מגיפה בימי הביניים ועל רדיפות יהודים בעקבותיה בהאשמה שהם קשרו קשר ליצור מגיפה. סיפור ששימש כמקור השראה עיקרי לנובלה המפורסמת של עמוס עוז "עד מוות ".
סיפורו של הסופר יעקב חורגין הבנוי בחלקו ככרוניקה מימי הביניים המתארת את האשמתם של היהודים במזימה כנגד הנוצרים בסיפור המסתיים בצורה דרמטית ובלתי צפויה ומזעזעת ביותר. ראו הוזהרתם.

קטגוריות
סיפורת היסטורית

קנאותו של יעקב חורגין

סקירה על הרומנים ההיסטוריים של הסופר יעקב חורגין.