web analytics
קטגוריות
סיפורת היסטורית

דבורה אשת לפידות הנביאה ,ברק בן אבינועם השופט, יעל אשת חבר הרוצחת, סיסרא המצביא וגם אם סיסרא -כוכבי תרבות

פרק נוסף בסדרת רשימות שלי על גיבורי התנ"ך וההיסטוריה היהודית בספרות בקולנוע בטלויזיה ובתרבות בכלל.
והפעם האישה החזקה ביותר בתנ"ך כולו דבורה אשת לפידות הנביאה והמנהיגה וגם יעל אשת חבר הקטלנית שחיסלה את מצביא האוייב סיסרא ,וברק בן אבינועם השופט ,גבורי היצירה הספרותית הקדומה ביותר בשפה העברית "שירת דבורה" וכל גילגוליהם בספרות היפה ברומן ובשירה ,בקולנוע ובטלויזיה: