web analytics
קטגוריות
דת ואמונה

איך להציל את המזרח התיכון בכמה צעדים לא כל כך פשוטים

לפני כמה ימים  נתתי הרצאה בפני קבוצת התיאטרון של הבמאית יעל רונן על עתיד המזרח התיכון זה הצפוי וזה הרצוי בעיני ואיך ניתן להצילו אולי מחורבן. והנה נוסח ההרצאה באתר יקום תרבות יך להציל את המזרח התיכון בכמה צעדים לא כל כך פשוטים