web analytics
קטגוריות
שירה

לא אותו הים : גלות והתחברות ביצירת יעל טומשוב

בעיתונות מדווחים על נצחונם המלא של המפלגות האיסלאמית במצרים. ובראש עולה האימרה הנצחית של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר  "הערבים הם אותם ערבים והים הוא אותו הים" .ככל הנראה האימרה הזכורה והמצוטטת ביותר שהוא השמיע אי פעם. המסר של שמיר באותו משפט קלאסי היה "אנחנו מכירים אותם ,אנחנו יודעים מיהם ומהם ומה הם מתכננים ומה […]

קטגוריות
תרבות

" אלמנך" כתב עת ספרותי

ראיון עם יעל טומשוב ואור גראור העורכת והעורך של מגזין שירה צעיר.