web analytics
קטגוריות
תרבות

עברית או יידיש : על אהרון ויעל חבר

סקירה על ספריהם של בני זוג אהרון ויעל חבר שנושאיהם לכאורה לא יכולים להיות הפוכים יותר : הוא כותב על ארץ ישראל העברית הישנה והטובה ,והיא על שפת היידיש בארץ ישראל .