web analytics
קטגוריות
ספרות ילדים

קטינא החייל מביס את האויב הנאצי האכזר:תולדות ספרות הילדים העברית על פי יעל דר

  יעל דר מומחית לספרי ילדים ,פורשת בספר חדש "ומספסל הלימודים לוקחנו " את הדרך שבה הפכה ספרות הילדים בארץ ללוחמנית ופטריוטית בשנות מלחמת העולם השנייה ד"ר יעל דר היא אחת המבקרות בעלות העוצמה הרבה כיום בתחום הביקורת הספרותית בעברית ובוודאי היא הקול המשפיע ביותר בתחום ביקורת ספרות הילדים. מדי שבוע בשבוע מזה יותר מעשר […]