web analytics
קטגוריות
חזון ופוליטיקה

האם אתה הוא המנהיג הבא של מדינת ישראל ?:על יחזקאל דרור

הוגה הדעות וחוקר המדיניות פרופסור יחזקאל דרור בראיון מקיף ביותר כיצד יש ליצור דור מנהיגים משובח יותר ממה שיש לנו עכשיו.

קטגוריות
חזון ופוליטיקה

הפרוטוקולים של צעירי ציון: על אירגון "קול -דור"

סיפורו של אירגון בן לאומי של צעירים יהודיים ששואף להפוך את החזון הציוני לאוניברסאלי כלל עולמי.