web analytics
קטגוריות
היסטוריה

בבוקר לח בשנת תרל"ח -המלחמות על "הבלדה על יואל משה סלומון "

סקירה על הפזמון המפורסם של יורם טהר לב שמתאר את הקמתה של פתח תקווה ועל האמת ההיסטורית שמאחוריו שעליה יש גרסאות שונות.

קטגוריות
שירה

איש החזון נגד הטכנוקראט :הבלדה על יואל משה סלומון-חיים מזר

חיים מזר סוקר ומנתח את הבלדה הידועה של יורם טהר לב על יואל משה סלומון.

קטגוריות
שירה

מהמוצדקים בפיזמוני ישראל :"גבעת התחמושת " מאת יורם טהר לב.

סיפורו של אחד הפזמונים המלחמתיים במפורסמים ביותר בשירתנו "גבעת התחמושת ".

קטגוריות
שירה

הפיזמונים של יורם טהר לב

סקירה על הפיזמונים הקלאסיים של יורם טהר לב.