web analytics
קטגוריות
קולנוע

המנפיש : הסרט "בעל החלומות " ויוצרו יורם גרוס

סיפורו של "בעל החלומות " סרט הבובות והאנימציה הראשון שנוצר בישראל ב-1962 והאחרון למשך שנים רבות,ואחד הסרטים הבודדים לצערנו שנוצרו בישראל על נושא מקראי. ואתאר גם את הקריירה המדהימה של יוצר "בעל החלומות " יורם גרוס שהחל את הקריירה שלו בפולין המשיך אותה בישראל וסיים אותה באוסטרליה כגדול יוצרי האנימציה ביבשת זאת.