web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הוא היה בוגד ?:חידת יוסף בן מתתיהו

יוסף בן מתתיהו ההיסטוריון הגדול של היהודים בימי בית שני הוא אדם שנשאר תעלומה אם כי אנו יודעים עליו אולי יותר מכל אדם אחר שחי בעת העתיקה וודאי יותר מאשר כל אדם אחר שחי בעם היהודי בימי קדם. אבל הוא גם האיש השנוי ביותר במחלוקת שחי בימי קדם דווקא משום שאנו יודעים עליו כל כך […]