web analytics
קטגוריות
היסטוריה

יוסף הגלילי-הלוחם קטוע היד :מאה שנה לקרב תל חי ולמותו של יוסף טרומפלדור

100 שנה מלאו במרץ 2020 לקרב על תל חי ולנפילתו של יוסף טרומפלדור ,הלוחם בעל היד האחת ,הקצין היהודי הבכיר והידוע ביותר בצבא הצאר הרוסי שהפך לגיבור העברי הראשון מזה 2000 שנה ולנשוא מיתוס של גבורה שלא היה כמוהו לפניו .טרומפלדור הפך לסמל של גבורה יהודית ונוצרו עליו בולים מטבעות שירים פזמונים ספרים וסרטים וויכוחים בלי סוף. הנה דוגמאות של כמה מהם.