web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

חוקרי מתים: מרבי קלונימוס "בעל הנס" ועד לרב יוסף זונדל סלנט

סקירה על שני סיפורים שייתכן שהם קשורים זה לזה המתארים רבנים "נקרומנסרים " "בעלי אוב "המקימים מתים לתחייה לזמן קצר על מנת לחקור אותם. אחד מהם הוא הרב קלונימוס "בעל הנס" שאולי לא התקיים מעולם ,השני הוא סב -סבו של סבי הרב יוסף זונדל מסלנט מנהיג הקהילה הפרושית בירושלים באמצע המאה ה-19. נקרומנסיה -חקירת מתים […]

קטגוריות
גנלוגיה

,תולדות שושלת סלנט-מאת "מ.ירושלמי"

תולדותיה של משפחת סלנט שגם אני משתייך אליה כפי שהם מתוארים בידי עיתונאי חרדי.

קטגוריות
היסטוריה

הפה השלישי של אליהו: על הרב יוסף זונדל מסלנט

סיפורו של הרב יוסף זונדל מסלנט,אחד מאבות תנועת המוסר בליטא ממנהיגי הישוב החרדי בארץ ישראל ואחד מאבותי.