web analytics
קטגוריות
היסטוריה

החכם באשי האשכנזי :הרב ישעיהו ברדקי

חפירה בארכיון אצלי חשפה אוצר גנאלוגי : רשימות של ספרי על בני משפחתו וצאצאיו של המנהיג הירושלמי מהמאה ה-19 הרב ישעיהו ברדקי. וזאת הזדמנות לחזור אל סיפור חייו של הרב הזה אל ידידיו ושונאיו שכמה מהם היו מאבות אבותי ומנהיגי הקהילה הפרושית בירושלים.